• Türkçe
  • English
  • Русский
  • Français
  • Arabic
Bilgi Sistemleri

HBYS, bilgisayar programları ve etkileşim içinde olduğu hastanelerin yapmış olduğu işlemleri bilgisayar üzerindegerçekleştiren yazılımlar grubuna verilen genel addır.


HBYS; içerisinde laboratuvar, radyoloji gibi tetkik birimlerinde gerçekleştirilen tüm operasyonlardan, ameliyathane,hastane eczanesi, sicil veya insan kaynakları birimlerine varıncaya kadar farklı uzmanlıklar üzerine çalışan birçokyazılımın bir araya gelerek oluşturduğu yazılım grubudur.

Hastane Bilgi Yönetim Sistemlerinde, tüm birimler ve hastaneler; gerçekleştirilen tetkik, cerrahi ve izleme  operasyonlarda kullanılan tıbbi cihazlar ile bütünleşik olarak; yani tıbbi standart dil formatında da haberleşerek bilgi alışverişinde bulunabilir.

Teklif Al