• Türkçe
 • English
 • Русский
 • Français
 • Arabic
Ana üretim konusu Medikal Gaz Üretim Sistemleri olan firmamızın faaliyetlerini gerçekleştirirken ortaya çıkan Çevre ve İş Güvenliği boyutlarını ve etkilerini tespit ederek:

 • Bu etkilerin çevreye ve insana vereceği zararları ortadan kaldırmak veya en aza indirmek,
 • Oluşan atıkların meydana getirdiği kirliliği en aza indirerek kirlenmenin önüne geçecek tedbirleri almak,
 • Yürürlükte bulunan Çevre ve İş Güvenliği ile ilgili mevzuat, idari düzenlemeler ve standartlara ait hükümlere uymak,
 • İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tehlikeleri hassasiyetle izlemek ve bunları en aza indirmek için gerekli çabayı göstermek,
 • İlgili tarafların Çevre ve İş Güvenliği bilincinin geliştirilmesi için çalışmalarda bulunmak,
 • Mevcut Çevre ve İş Güvenliği Sistemini sürekli geliştirirken ilgili hedefleriyle uyumlu çalışmak,
 • Çevreye saygılı olmak, sürekli gelişmeyi sağlamak ve gelecek nesillere iyi bir çevre bırakmak ana hedefimiz ve amacımızdır.