• Türkçe
 • English
 • Русский
 • Français
 • Arabic

 • Irk, etnik köken, dil, din, cinsiyet ayrımcılığı yapmamak,
 • Temel insan haklarına, çocuk haklarına, hayvan haklarına saygı duymak ve bu hakları ihlal ettiği bilinen taraflarla
 • ilişki tesis etmemek,
 • Kurumsal vatandaşlık bilinciyle topluma hizmet etmek,
 • Çevresel sürdürülebilirliği gözetmek ve paydaşların çevresel sorumluluk bilincini artırmak,
 • Çevre dostu teknolojileri kullanarak, bunların gelişmesini ve yaygınlaşmasını desteklemek,
 • Toplum için en yüksek katma değeri yaratmak OXY World PSA’nın kurumsal değerleridir.